K&P Parket s.r.o.

ADRESA:Fryčajova 134
Brno 614 00
TELEFON:605 290 374
E-MAIL:info@kp-parket.cz
WEB:www.kp-parket.cz


Kontakt
Kde nás najdete Napište nám Diskuzní forum

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně dat

Jsme rádi, že jste nás navštívili a děkujeme za Váš zájem o webové stránky společnosti BASF. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá a chceme, abyste se při návštěvě naší stránky cítili bezpečně.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje sbíráme a jak je dále využíváme.

 

Sběr dat

 

Obecní informace o Vás jakožto návštevníkovi stránky se sbírají automaticky (jinými slovy, ne za účelem registrace) a nevyužívají se jako osobní údaje. Používané webové servery uchovávají data v předvoleném nastavení:

 

•název Vašeho internetového poskytovatele služeb

•název webové stránky, ze které jste nás navštívili

•webové stránky, které u nás navštívíte

•Vaši IP adresu

 

Tyto informace se analyzují anonymně. Používají se pouze ke zvyšování přitažlivosti, obsahu a funkcí naši webové stránky. Tam, kde dochází k přesunu dat na externé poskytovatele služeb, jsme učinili technická a organizační opatření pro zajištění sledování regulace ochrany dat.

 

Ukládání a zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje ukládáme pouze tehdy, pokud nám je sami poskytnete např. při registraci, při vyplňování formulářů nebo zasláním e-mailu, v rámci objednávání produktů nebo služeb, zasláním dotazu nebo požadavku na zaslání materiálů.

Vaše informace jsou uchovávány u nás a našeho poskytovatele. Vaše osobní údaje nebudou námi ani osobami jednajícími dle našich inštrukcí žádným způsobem předány třetím osobám.

 

Uchování dat

 

Uchováváme osobní údaje po nezbytnou dobu za účelem poskytování služby, kterou jste si vyžádali, popř. ke které jste udělili povolení, za předpokladu, že neexistují opačné právní požadavky, jako v  případě doby uchování požadované obchodními nebo daňovými předpisy.

 

Zabezpečení

 

BASF rozvíjí technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu vámi zpřístupněných informací před neúmyslnou i úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem nepovolaných osob. Při shromažďování a zpracování osobních údajů se informace přenášejí v zakódovaném formátu, aby se zamezilo zneužití dat třetí stranou. Naše bezpečnostní opatření se soustavně analyzují a revidují v souladu s nejmodernějšími technologiemi.

 

Právo na informace

 

Máte oprávnění kontrolovat a opravovat údaje o své osobě, jsou-li podle Vašeho názoru neaktuální nebo nesprávné. Stačí zaslat prohlášení prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou v tiráži nebo na osobu odpovědnou za ochranu dat (kontakty jsou uvedeny na konci tohoto textu).

 

Ukládání osobních údajů

 

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po časový úsek nezbytný k realizaci požadované služby, neexistují-li žádné jiné zákonní povinnosti jako např. v případě probíhajících soudních sporů.


Zpět

© K&P Parket s.r.o. 2014. Všechna práva vyhrazena.